Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-620".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-20
Datum van uitgifte 2021-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel II van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en gelet op artikel II van het Besluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, PM);
Identifier stb-2021-620
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 620
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid