Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Fiscale verzamelwet 2022
Behandeld dossier 35708
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-612
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 612
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-12-16