Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-2021-568".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35850-V
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-568
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 568
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-11-25