Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-565".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35489
Behandeld dossier 35670
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-565
Jaargang 2021
Keten-ID 12844
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 565
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 17 november 2021 tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-11-25