Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-520".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-520
Jaargang 2021
Keten-ID 11269
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 520
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-11-02