Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-500".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34977
Behandeld dossier 35099
Behandeld dossier 35112
Behandeld dossier 35242
Citeertitel Wijzigingswet Woo
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-25
Datum van uitgifte 2021-10-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-500
Jaargang 2021
Keten-ID 9963
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 500
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 oktober 2021 tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid