Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-464".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32440;112
Behandeld dossier 32440;116
Behandeld dossier 32440;117
Behandeld dossier 34252;13
Behandeld dossier 34252;21
Behandeld dossier 34252;E
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-30
Datum van uitgifte 2021-10-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-464
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 464
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Raad van State adviesnummer W18.21.0226/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 september 2021 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid