Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-08-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-400".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35726
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-14
Datum van uitgifte 2021-08-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-400
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-08-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 400
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van onder andere Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU 2005, L 255) en Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid