Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-341".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-07
Datum van uitgifte 2021-07-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3.1.1, tweede lid, 3.2.3, zesde lid, en 3.3.3, eerste lid, van de Wet langdurige zorg
Identifier stb-2021-341
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 341
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Raad van State adviesnummer W13.21.0112/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 7 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg in verband met het verduidelijken van de terugwerkende kracht van de indicatiestelling door het CIZ, het creëren van beleidsvrijheid voor zorgkantoren, het verwerken van jurisprudentie en het verduidelijken van een delegatiegrondslag voor bijkomende zorgkosten voor pgb-Wlz
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid