Besluit van 21 juni 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 2020, 465) en het Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten (Stb. 2021, 291)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 juni 2021, nr. 2021-0000116201, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 2020, 465) en artikel II van het Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten (Stb. 2021, 291);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 2020, 465) treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

  • 2. Het Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten (Stb. 2021, 291) treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juni 2021

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Middels dit inwerkingtredingsbesluit treden de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES op 1 juli 2021 in werking. In verband met de aanstaande evaluatie van Nederland door de FATF1 wordt voor wat betreft de wijziging van het Besluit afgeweken van de termijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. De wijziging van de wet is inmiddels geruime tijd gepubliceerd, dit was op 24 november 2020.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Financial Action Task Force

Naar boven