Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32670;200
Behandeld dossier 33348;14
Behandeld dossier 33348;17
Behandeld dossier 33348;3
Behandeld dossier 33576;216
Behandeld dossier 35334;1
Behandeld dossier 35334;131
Behandeld dossier 35334;133
Behandeld dossier 35334;138
Behandeld dossier 35334;82
Behandeld dossier 35334;89
Behandeld dossier 35334;P
Behandeld dossier 35334;W
Behandeld dossier 35510;2
Behandeld dossier 35600;18
Behandeld dossier 35600;19
Behandeld dossier 35600;21
Behandeld dossier 35600;3
Behandeld dossier 35600;45
Behandeld dossier 35600;49
Behandeld dossier 35600;50
Behandeld dossier 35600;54
Behandeld dossier 35600;55
Behandeld dossier 35600;9
Behandeld dossier 35600;B
Behandeld dossier 35600;D
Behandeld dossier 35600;E
Behandeld dossier 35600;G
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-14
Datum van uitgifte 2021-06-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1.12f, 1.12h, 1.13c en 2.9a van de Wet natuurbescherming en de artikelen 2.15, eerste lid, aanhef en onder f, 2.24, eerste lid, 3.10, tweede lid, onder b, onder 1°, 4.3, eerste lid, aanhef en onder a en b, 5.1, eerste lid, 5.18, eerste lid, 16.65, eerste lid, onder a, 16.139, 20.1, vierde lid, 20.2, eerste en vijfde lid, 20.6, eerste lid, onder a, 20.14, derde en vijfde lid, en 22.21, zesde lid, van de Omgevingswet
Identifier stb-2021-287
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 287
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Raad van State adviesnummer W11.21.0084/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid