Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35282
Behandeld dossier 35582
Citeertitel Variawet hoger onderwijs
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-07
Datum van uitgifte 2021-06-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-263
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 263
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 april 2021 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid