Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-247".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29453;393
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-04
Datum van uitgifte 2021-06-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 47, tweede lid en 104a, tweede lid, van de Woningwet
Identifier stb-2021-247
Jaargang 2021
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 247
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Raad van State adviesnummer W04.21.0008/I
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 mei 2021, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid