Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-195".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-13
Datum van uitgifte 2021-04-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV van de wet van 24 maart 2021 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (Stb. 2021, 167)
Identifier stb-2021-195
Jaargang 2021
Keten-ID 10291
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-04-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 195
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 april 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 maart 2021 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (Stb. 2021, 167)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid