Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-167".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35518
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-167
Jaargang 2021
Keten-ID 10291
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-04-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 167
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 maart 2021 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-04-02