Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-17
Datum van uitgifte 2021-03-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3.5, eerste lid, van de Wet forensische zorg, artikel 7.1.1.2, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet, artikel 3.3.5, tweede lid, van de Wet langdurige zorg, artikel 31a, vijfde lid, van de Wet op de ondernemingsraden, artikel 5, tweede lid, van de Opiumwet, en artikel 5, eerste lid, onderdelen a en b, van de Warenwet
Identifier stb-2021-158
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 158
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Raad van State adviesnummer W13.20.0495/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 17 maart 2021, houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid