Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-155".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Invoeringswet EOM
Behandeld dossier 35429
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-155
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 155
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 17 maart 2021 tot aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-03-31