Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-508".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-01
Datum van uitgifte 2020-12-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XVII van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Identifier stb-2020-508
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 508
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid