Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-503".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35520
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-02
Datum van uitgifte 2020-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-503
Jaargang 2020
Onderwerp Werk | Levensloop
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 503
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 december 2020, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid