Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-491".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen
Behandeld dossier 35502
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-491
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 491
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 november 2020, houdende regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-12-03