Besluit van 19 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 16 november 2020, kenmerk 1778830-213914-WJZ;

Gelet op artikel III van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 november 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel III van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (Stb. 2020, 402) is geregeld dat die wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Op grond van dit besluit is dat tijdstip 1 januari 2021.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven