Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35458
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-10-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-465
Jaargang 2020
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 465
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-11-24