Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-464".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel II van de wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en 34 van die wet (Stb. 2020, 413)
Identifier stb-2020-464
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 464
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en 34 van die wet (Stb. 2020, 413)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-11-24