Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-364".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35434;G
Behandeld dossier 35549;1
Behandeld dossier 5434;11
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 35, derde lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, artikel 8, derde lid van de Verzamelspoedwet COVID-19, artikel 5.4, vijfde lid, van de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en de artikelen 2, tweede lid en 3, tweede lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19
Identifier stb-2020-364
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 364
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 28 september 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-09-30