Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W11.20.0120/IV
Behandeld dossier 33400-XIII;90
Behandeld dossier 33576;104
Behandeld dossier 33576;105
Behandeld dossier 33576;90
Behandeld dossier 33576;98
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-08-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1, tweede tot en met vierde lid, en 2, tweede en derde lid, van de Natuurschoonwet 1928
Identifier stb-2020-331
Jaargang 2020
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 331
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 31 augustus 2020, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-09-11