Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-330".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W12.20.0217/III
Behandeld dossier 32824;220
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 5, vierde lid, onderdeel a, en 16, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet inburgering
Identifier stb-2020-330
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 330
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-09-11