Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34864
Behandeld dossier 34985
Behandeld dossier 35054
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-08
Datum van uitgifte 2020-09-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-310
Jaargang 2020
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 310
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid