Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25295;AP
Behandeld dossier 35420;90
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-08-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 35, derde lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, artikel 8, derde lid van de Verzamelspoedwet COVID-19, artikel 5.4, vijfde lid van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19 en de artikelen 2, tweede lid en 3, tweede lid, van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19
Identifier stb-2020-304
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-08-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 304
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 augustus 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-08-31