Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-275".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35471
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-275
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 275
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 juli 2020, houdende regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancezorgvoorzieningen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-07-22