Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-270".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W12.20.0176/III
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen en 8, zevende lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie;
Identifier stb-2020-270
Jaargang 2020
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 270
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 juli 2020 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met maandelijkse girale loonbetaling Europese blauwe kaart houders en verduidelijking voor vervanging bij incidentele arbeid en tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met het versoepelen van de vrijstelling van de meldplicht voor gedetacheerde zakenreizigers
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-07-20