Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35395
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-10
Datum van uitgifte 2020-06-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-211
Jaargang 2020
Keten-ID 10535
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 211
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid