Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-143".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35413
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-143
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-05-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 143
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-05-18