Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Behandeld dossier 35424
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-113
Jaargang 2020
Keten-ID 11488
Materiële uitwerkingtreding 2020-09-01
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-04-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 113
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 april 2020, houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-04-09