Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-508".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
Behandeld dossier 35241
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-508
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 508
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 december 2019 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-12-27