Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25124;96
Citeertitel Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-28
Datum van uitgifte 2019-12-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-457
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 457
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Raad van State adviesnummer W18.19.0320/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 november 2019, houdende nadere regels betreffende de veiligheid en integriteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten (Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid