Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W18.19.0320/IV
Alternatieve titel Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie
Behandeld dossier 25124;96
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-457
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 457
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 november 2019, houdende nadere regels betreffende de veiligheid en integriteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten (Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-12-05