Besluit van 27 november 2019 tot wijziging van het Besluit van 8 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311) (Stb. 2019, 421)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 25 november 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2757608;

Gelet op artikel V van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

In het enig artikel van het Besluit van 8 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311) (Stb. 2019, 421) wordt «31 december 2019» vervangen door «15 december 2019».

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de vierde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven