Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-09-16
Datum van uitgifte 2019-09-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 8a.52 van de Wet luchtvaart
Identifier stb-2019-305
Jaargang 2019
Keten-ID 8023
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-09-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 305
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad van State adviesnummer W17.19.0083/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 16 september 2019 tot wijziging van het Besluit slotallocatie met het oog op het stellen en verduidelijken van regels omtrent het vaststellen van de coördinatieparameters en het gebruik van slots
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid