Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-237".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29398;670
Behandeld dossier 29398;679
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-06-24
Datum van uitgifte 2019-06-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 2, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;
Identifier stb-2019-237
Jaargang 2019
Keten-ID 9646
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 237
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad van State advies stcrt-2019-35246
Raad van State adviesnummer W17.19.0099/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 juni 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met uitbreiding van het verbod van het tijdens deelname aan het verkeer vasthouden van mobiele elektronische apparaten, tot fietsers en trambestuurders (uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid