Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-187".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34456
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-05-15
Datum van uitgifte 2019-06-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-187
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 187
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid