Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-185".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35093
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-04-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-185
Jaargang 2019
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 185
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-05-22