Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34959
Citeertitel Wet spoedreparatie fiscale eenheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-04-24
Datum van uitgifte 2019-05-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-175
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 175
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid