Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-511".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet modernisering kleineondernemersregeling
Behandeld dossier 35033
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-511
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 511
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-12-28