Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatsblad 2018, 501Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 december 2018 tot inwerkingtreden van het Besluit van 25 september 2018 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de aanspraken op verlof wegens ziekte en van het Besluit dienstreizen defensie in het kader van de efficiëntie van declaraties (Stb 2018,402)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 november 2018, nr. BS2018029406

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit van 25 september 2018 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de aanspraken op verlof wegens ziekte en van het Besluit dienstreizen defensie in het kader van de efficiëntie van declaraties (Stb 2018,402) treedt in werking op 1 januari 2019,

met dien verstande dat:

  • Artikel I, onderdelen D en H, Artikel II en Artikel III onder C van dat besluit terugwerken tot en met 1 januari 2016 en

  • Artikel IV van dat besluit terugwerkt tot 1 oktober 2015.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 december 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus