Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 497

Gepubliceerd op 24 december 2018 09:00Besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2309389;

Gelet op artikel IV van het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl