Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2018, 497Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2309389;

Gelet op artikel IV van het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 december 2018 (Stb. 2018, 496) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus