Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35012
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-483
Jaargang 2018
Keten-ID 8876
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 483
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-12-19