Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-356".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verzamelwet VWS 2018
Behandeld dossier 34923
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-10-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-356
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 356
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 3 oktober 2018 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-10-23