Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2018-334".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28277;3
Behandeld dossier 33400-VIII;140
Behandeld dossier 33942;1
Behandeld dossier 33948;3
Behandeld dossier 34242;7
Behandeld dossier 34775-VIII;124
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-08-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 69, tweede lkid, 120, derde lid, en 134, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs
Identifier stb-2018-334
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 334
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-10-04