Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening
Behandeld dossier 34912
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-302
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-09-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 302
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-09-07