Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2018-241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Behandeld dossier 34808
Behandeld dossier 34808;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1, eerste en derde lid, 15, eerste lid, en 31, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de artikelen 2:3b, tweede lid, 2:10b, tweede lid, en 4:10, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 30, derde lid, van de Woningwet, artikel 3.22, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen en artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Identifier stb-2018-241
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 241
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-07-24