Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34699
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-11
Datum van uitgifte 2018-07-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-234
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Ontslag
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 234
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid